Klagomål


Du kan göra ett klagomål på din beställning genom att använda formuläret nedan.

Ange tydligt i ditt meddelande vad klagomålet handlar om. Om du har fått en felaktig eller fel
produkt, bifoga en bild på produkten som en bilaga till reklamationen.

Klagomål kommer att behandlas så snart som möjligt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar. Vi gör inte
hantera klagomål via telefon eller via våra andra servicekanaler.